Predavanje na temu “Senzibiliranje i prevencija protiv narkotika”

 

U okviru realiziranja aktivnosti Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo našu školu je posjetio ekspert Francuske policije iz oblasti prevencije i borbe protiv narkomanije

20.11.2014.godine i održao predavanje  na temu „Senzibiliranje i prevencija protiv narkotika“  – učenicima, profesorima,odnosno zaposlenicima škole i roditeljima.

Tom prilikom prisutni su informirani o prevenciji narkotika.

Istaknuto je da je dijalog –ključ prevencije i da je bitna saradnja na relaciji porodica-škola-dijete.

 

Picture 467 Picture 468 Picture 469 Picture 470 Picture 472 Picture 474