Vijeće učenika Gimnazije fra Grge Martića aktivno doprinosi položaju srednjoškolaca

Gimnazija fra Grge Martića u Mostaru ima 590 učenika u 21 odjelu koji pohađaju 3 smjera: opći, jezični i prirodoslovni, sa programima koji slijede moderne potrebe društva.
Unatoč svim društvenim i prosvjetnim preobrazbama struka i zanimanja, ova obrazovna ustanova zadržala je visoku razinu stručno-pedagoških standarda.

Vijeće učenika Gimnazije fra Grge Martića ima 21 člana, a radi se o izabranim učenicima unutar svakoga razreda ze koje njihove kolege smatraju da su sposobni zalagati se za prava i poboljšanje položaja srednjoškolaca.

Svrha Vijeća učenika je ostvarivanje bolje suradnje učenika i njihovo lakše i izravnije komuniciranje s profesorima, Nastavničkim vijećem, Razrednim vijećem, Roditeljskim vijećem i općenito gradskim institucijama i pravnim osobama. Ukratko, rad na poboljšanju života u školi i gradu, a ova škola pokazala je kako jedan kolektiv može doprinijeti mnogo i tako ostvariti zavidne rezultate na brojnim natjecanjima.

Gimnazije fra Grge Martića ostvarila je izuzetan uspjeh na sajmu ideja ”Volontiraj kreditiraj” održanog na razini Bosne i Hercegovine na kojem je sudjelovalo 49 gradova, 116 škola i isto toliko projekata, a projekt ove škole bio je pobjednički. 

“To je projekt koji se bavi organiziranjem dvodnevnog ili trodnevnog festivala dramskog stvaralaštva. Ove godine smo taj festival organizirali u mjesecu ožujku. Prvi dan je predstavu odigrala naša dramska sekcija pod vodstvom profesorice Dragice Kolobarić, a drugi dan nastupio je poznati mostarski glumac Ivo Krešić sa predstavom ‘Otirač’ “, kazao je za Studio88 Matej Mandić, predsjednik Vijeća učenika Gimnazije fra Grge Martića.

“Smatram da je vrlo važno da Vijeće učenika postoji u školama jer učenici kroz to tijelo mogu odlučivati i tražiti svoja prava”, kazala je prof. Ljiljana Petričević, koordinatorica Vijeća učenika Gimnazije fra Grge Martića u Mostaru.