ANKETA VIJEĆA RODITELJA

Vijeće roditelja naše škole, u saradnji sa direktorom i pedagogom škole, kreirali su i realizovali anketu koja je za cilj imala stvaranje kompletnije slike o tome kako se naši učenici osjećaju u školi, da li su roditelji zadovoljni kvalitetom nastave i koliko su njihova djeca samostalna u izvršavanju svojih obaveza. Rezultati ankete su obrađeni i detaljno analizirani. Anketa je obuhvatila 398 roditelja. Imponuje podatak da 71, 36 % roditelja smatra da njihovo dijete rado ide u školu, 25, 63% je tu tvrdnju označilo kao djelomično tačnu, dok ih je samo 9 roditelja  ili 2, 26% izjavilo da to njihovo dijete ne voli činiti. Detaljne rezultate ankete možete i samo pogledati: