“Upoznajmo nacionalne manjine u BiH”-OŠ Branko Ćopić osvojila 3. mjestu u BiH

U prijedorskoj Osnovnoj školi „Branko Ćopić“ su prigodnom pjesmom, igrom, fotografijama i trpezom predstavljeni običaji i tradicija 17 nacionalnih manjina koje žive u BiH. Sve ovo je dio OEBS-ovog projekta „Šarolikost je naše bogatstvo – upoznajmo nacionalne manjine BiH“. Učenici Osnovne škole „Branko Ćopić“ su tokom bogatog kulturnog programa predstavili nacionalne manjine koje žive u BiH, a to su Jevreji, Albanci, Makedonci, Turci, Crnogorci, Slovenci, Česi, Slovaci, Romi, Rumuni, Rusi, Italijani, Rusini, Nijemci, Poljaci, Ukrajinci i Mađari.

Sanja Munjiza, direktorica ove osnovne škole je izrazila veliko zadovoljstvo što je baš njena škola dio jednog ovako značajnog i vrijednog projekta. Samostalni stručni saradnik za obrazovanje u opštini Prijedor Olivera Rosić je rekla da svako ko vidi ovakav spoj mladosti i raznolikosti ne može da ne vjeruje u budućnost ove zemlje. „To je jedinstven utisak koji daje nadu u bolju budućnost u miru i radosti i uz tradicionalne vrijednosti i očuvanje običaja, gdje niko nikom ne smeta“, poručila je Rosićeva.

Predsjednik Udruženja Roma Prijedor Ramo Salešević je istakao da su ovakve manifestacije još jedan korak u integrisanju Roma u društvo. „Slične događaje treba organizovati i podržati ne samo u opštini Prijedor, nego i u cijeloj BiH“, rekao je Salešević. Predsjednica Udruženja Ukrajinaca „Kozak“ iz Prijedora Olga Karajica je naglasila značaj predstavljanja nacionalnih manjina djeci u školskom uzrastu. „Treba da pokažemo da smo tu i da gajimo svoju tradiciju, bez obzira što su naši preci ovamo došli prije više od 100 godina“, dodala je Karajica. Osim učenika OŠ „Branko Ćopić“ u programu je učestvovao hor Udruženja Čeha „Česka beseda“, folklorna sekcija Udruženja Ukrajinaca „Kozak“ te članovi Udruženja Slovenaca „Lipa“.