TERENSKA NASTAVA IZ GEOGRAFIJE ZAJEDNO SA AKTIVOM VJERONAUKE ZA UČENIKE VIII –ih i IX –og RAZREDA

U skladu sa NP i P nastave geografije za VIII/8 i IX/9 razred, a u skladu sa programom Zajedničkih jezgri nastave geografije , održanana je terenska nastava za učenike VIII-ih i IX-ih razreda na području geografskih regija: Srednja Bosna ,Sjeverna Bosna (Sjeveroistočna Bosna-donjopodrinjski kraj), u toku jednog nastavnog dana, kombinovano sa historijskim sadržajima.
TEMA :Reljef, klimatsko-hidrografske pojave na području Srednje i Sjeveroistočne Bosne
Terensku nastavu učenicima , koji su išli u pratnji svojih razrednika, prigodna predavanja održali su nastavnici historije i geografije: Samir Borić , Samira Bise i Sanela Talović koji su za cilj osposobljavanje učenika da posmatranjem reljefa, uočavanjem klime i hidrografskih pojava steknu znanja iz oblasti geomorfologije, klimatologije i hidrologije BiH. Osposobljavanje učenika da stečena teoretska znanja iz geografije primjene i upotpune na licu mjesta.