SVJETSKI DAN HRANE

Svjetski dan hrane , u našoj školi se obilježava uređenjem hola škole , sa prezentacijama hrane , različitih vrsta voća , povrća ,te panoima i slikama.Ove godine , predstavljanje različitih proizvoda je uradila Cvjećarska sekcija , sa nastavnicom Azinović Ružom , koja je pored svega za svoje kolege napravila pogačice povodom Dana hrane- kruha.