STUDENTI SOCIJALNOG RADA U POSJETI NAŠOJ ŠKOLI

Dana, 30. oktobra 2012. godine studenti druge godine socijalnog rada u pratnji asistentkinje Andreom Puhalić bili su u posjeti našoj školi.

Studenti su razgovarali sa Bojanom Vulin diplomiranim socijalnim radnikom zaposlenoj u našoj školi.

Cilj posjete –  upoznavanje studenata sa radom socijalnog radnika u vaspitno-obrazovnoj ustanovi u okviru predmeta Socijalni rad sa djecom i porodicom.

Sa studentima se razgovaralo o organizaciji rada škole, zakonima i pravinicima koji se primjenjuju u radu, timskom radu, planovima i programima rada škole, godišnjem i mjesečnim planovima rada socijalnog radnika, iskustvima iz prakse, saradnji sa institucijama u lokalnoj zajednici i šire, istraživanjima u školi, različitim projektima koji se provode u našoj školi, te o ulozi i značaju socijalnog radnika u radu u vaspitno-obrazovnoj ustanovi.

Posjeta studenata socijalnog rada možemo reći da je postala tradicionalna, studenti već četiri godine dolaze u našu školu u posjetu socijalnom radniku. Svakako smo izrazili želju da se naša dobra saradnja sa studentima i Fakultetom političkih nauka iz Banjaluke nastavi i uvijek smo spremni da pružimo mladim ljudima priliku da upoznaju svoju buduću profesiju.