Školski plastenik

Zahvaljujući lokalnoj upravi i donaciji austrijske organizacije “Gopa”naša škola posjeduje dva plastenika u kome učenici praktično primjenjuju stečena teorijska znanja. Sve navedene aktivnosti obavljaju u sklopu praktične nastave a uz koordinaciju profesora stručnih predmeta. Na tim površinama učenici tokom cijele godine sade odredjene kulture zavisno od godišnjeg doba. Nakon berbe vrše prodaju plodova radnicima škole i na nivou lokalne zajednice, a zarađeni novac koriste za kupovinu poljoprivrednog alata, sistema za navodnavanje kao i za odlazak učenika na stručne ekskurzije kao što su sajam poljoprivrede i sl. Školu pohađaju učenici bošnjačke i srpske nacionalnosti, što predstavlja veći nivo demokratičnosti i tolerancije unutar same lokalne zajednice.