Inkluzija u nastavi JU Ugostiteljske i trgovinske škole u Doboju

Ugostiteljska i trgovinska škola je prva srednja škola koja je otvorila svoja vrata učenicima sa posebnim porebama školske 2006/2007.godine i za sad je još uvijek jedina na dobojskoj regiji. Te školske godine upisan je jedan učenik sa posebnim potrebama a već od naredne školske godine taj broj neprestano raste tako da u ovoj školskoj godini nastavu redovno pohađa 17 učenika sa posebnim potrebama. Do sada je svoje srednje obrazovanje u našoj školi uspješno okončalo sedam učenika sa posebnim potrebama.

Već duži period škola sarađuje sa Udruženjem roditelja djece sa posebnim potrebama,kao i sa određenim ustanovama: Centar za socijalni rad, Centar za mentalno zdravlje isl.
Nastavnici i stručni saradnici se edukuju u ovoj oblasti putem seminara u organizaciji Republičkog pedagoškog zavoda, Pestalozzi programa Savjeta Evrope te neprestanim individusalnim usavršavanjem.