Seminar u organizaciji “Step by Step”

U okviru stručnog usavršavanja, a u organizaciji “Step by Step“, nastavnici razredne nastave i pedagog škole, dana 04.11.2012. godine, prisustvovali su jednodnevnom seminaru “Unapređenje kvaliteta odgoja i obrazovanja kroz razvoj zajednica za učenje u osnovnim školama Kantona Sarajevo“. Pomenuti seminar je uvod u jednogodišnju edukaciju u organizaciji “Step by Step”, a u kojoj će učestvovati naši nastavnici. Edukacija će se odvijati dva puta mjesečno.