Sastanak Savjeta roditelja

07.03.2012.

Održan je sastanak Savjeta roditelja kome su prisustvovali po jedan roditelj iz svakog odjeljenja naše škole.

Na sastanku su roditeljima prezentovane informacije sa konferencije “Dan bezbjednog interneta-otkrijmo digitalni svijet zajedno…bezbjedno”.Konferencija je održana u Banjaluci 28.02.2012.sa ciljem upoznavanja učenika o sigurnom korištenju interneta.

Roditeljima je takođe prezentovan projekat“Izbor najdemokratičnije škole” u kojem je učešće uzela i naša škola.Prisutni roditelji su zamoljeni da svojim učeščem i angažmanom doprinesu što kvalitetnijem prezentovanju naše škole.