Saradnja sa Centrom za kulturu dijaloga

Gimnazija “Filip Višnjić” iz Bijeljine je uključena u debatne aktivnosti Centra za kulturu dijaloga. Angažovanjem u debatnoj sekciji kod učenika se podstiče razvoj kritičkog mišljenja, retoričkih vještina, ali i usvajanje novih znanja iz različitih društvenih oblasti. Na prijedlog Centra za kulturu dijaloga učenici su debatovali na teme: “Stereotipi i predrasude”, “Prava manjina i azilanata”, “Značaj kulture dijaloga”, “Terorizam u svijetu”, “Civilni neposluh”, “Građanskim aktivizmom u lokalnoj zajednici” i dr.

Učenici Centra za slijepa i slabovida lica iz Sarajeva bili su u prijateljskoj posjeti Gimnaziji i učestvovali su u debati na temu “Značaj kulture dijaloga”. Posjeta je imala za cilj druženje, razmjenu iskustava, ali i podsticaj učenika na uvažavanje mišljenja koja su u koliziji sa njihovim ličnim stavovima i mišljenjima.

Tema “Građanskim aktivizmom u lokalnoj zajednici” je učenicima pružila saznanja o osnovnim principima demokratskog društva, participativnoj demokratiji, ali i neophodnosti uključivanja mladih u proces donošenja odluka. U debati na pomenutu temu učestvovali su i učenici iz JU Srednjoškolski centar Sapna.