Saobraćajna kultura :)

Naziv projekta: Saobraćajna kultura školske djece

Cilj projekta:

–          Učenje osnova saobraćajne kulture i sigurno ponašanje u saobraćaju školske djece

–          Saradnja sa susjednim školama

–          Saradnja sa zaposlenicima PU

–          Saradnja sa predstavnicima vlasti (Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja )

 

Organizatori su bili:

Mentor: prof. Merlina Imamović

Učenici aktivisti: Samra Begić, Delmanović Maida, Kulić Sanja

 

Aktivnosti:

–          Edukacija učenika prvih razreda po grupama (2 x 4 razreda). Predavač je bio Amir Jusufović, profesor saobraćaja, zaposlen u Elektro – mašinskoj tehničkoj školi u Lukavcu.

–          Izrada brošura, testova i testnih listića

–          Organiziranje takmičenja

–          Medijsku promociju pobjednika ( tri učenika sa najvećim brojem bodova osvojenih na testiranju) i Projekta uradila RTV Lukavac u sklopu emisije vezane za aktuelnosti u lokalnoj zajednici.

 

Vrijeme realizacije projekta: Januar – mart 2012

–          Prvi ciklus predavanja: 20.02.2012.

–          Drugi ciklus predavanja: 27.02.2012.

–          Takmičenje – testiranja (po odjeljenjima): 07.03.2012.

–          Proglašenje pobjednika: 20.03.2012.

–          Promocija pobjednika: 20.03.2012.

 

Nagrade u iznosu od 100,00 KM su dodijeljene sljedećim učenicima sljedećim učenicima:

–          Baluković Eldar IB

–          Hankić Mirsad I3

–          Husić Selma I1

Ovaj projekat se organizirao i realizirao vodeći se podacima da su djeca najranjiviji  učesnici u saobraćaju. To su ujedno i godine kada se stiču neophodna znanja i iskustva koja mogu da se izgrade samo kvalitetnim nastavnim i vannastavnim sadržajima.