Rezultati ankete (tema „Međuljudski odnosi u školi“)

Anketirano: 41 uposlenik JU MSŠ Kalesija

 

 

 1. Da li ste zadovoljni međuljudskim odnosima u školi?

5 – DA;                     26 – NE;              10 – DJELIMIČNO

 

 1. Koji su razlozi loših međuljudskih odnosa?
 • NETRPELJIVOST
 • ZAVIST
 • NEPOŠTIVANJE
 • KLANOVI
 • LJUBOMORA
 • LOŠA FINANSIJSKA SITUACIJA
 • KUĆNI ODGOJ
 • NEUVAŽAVANJE RAZLIČITOSTI
 • POLITIKA
 • LOŠA KOMUNIKACIJA
 • MALO DRUŽENJA
 • BOLEST ZA NAPREDOVANJEM
 • RAZLIČIT TRETMAN UPOSLENIKA OD STRANE MENADŽMENTA

 

 1. Ko po Vama najviše utiče na loše međuljudske odnose?
 • MENADŽMENT
 • PROFESORI
 • POJEDINCI
 • POLITIKA
 • SVI POMALO
 • POJEDINE KOLEGE NERADNICI
 • 5-6 NEZADOVOLJNIH POJEDINACA

 

 1. Koliko menadžment može uticati na poboljšanje međuljudskih odnosa u našoj školi?

                   29  – MNOGO;            11 – MALO;       1 – NE ZNAM

 1. Bolji međuljudski odnosi između osoba istih i osoba različitih spolova?

21 – OSOBA ISTOG SPOLA; 

13 – OSOBA RAZLIČITOG SPOLA

7 – NEMA ODGOVORA

 

 1. Koje bi bile Vaše preporuke za poboljšanje međuljudskih odnosa?
 • VIŠE DRUŽENJA
 • DA SVAK RADI SVOJ POSAO
 • MEĐUSOBNO UVAŽAVANJE I POŠTOVANJE
 • KUĆNI ODGOJ
 • PODIĆI DISCIPLINU NA NIVO
 • SEMINARI I PROJEKTI ZBOG DRUŽENJA
 • ISTI ARŠIN ZA SVE
 • VREDNOVANJE RADA
 • IZBACITI POLITIKU
 • PSIHO PREGLED
 • BOLJI USLOVI RADA
 • EDUKACIJA U SMISLU POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA

 

 

 

 

 

ZAKLJUČAK:

 

Međuljudski odnosi u našoj školi nisu na zavidnom nivou.

Navedeni razlozi su: netrpeljivost, nepoštivanje i međusobno neuvažavanje, loša finansijska situacija i različito tretiranje uposlenika od strane menadžmenta.

Najviše na loše međuljudske odnose utiče menadžment i sami uposlenici.

Na poboljšanje međuljudskih odnosa u našoj školi može uticati

 1. menadžment – isti odnos prema svim uposlenicima
 2. poboljšanje uslova rada
 3. „izbacivanje“ politike iz obrazovanja
 4. više pažnje posvetiti socijalnoj inteligenciji