RAZVOJNI PLAN ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2012/2013. GODINU

U cilju utvrđivanja prioriteta za razvoj škole i unapređivanje vaspitno – obrazovnog rada koordinaciona grupa je realizovala istraživanja primjenom metodologije indeksa inkluzivnosti i instrumenta za samovrednovanje demokratske škole.

Ispitivanjem mišljenja primjenom metodologije indeksa inkluzivnosti obuhvaćeno je 200 ispitanika (100 odraslih i 120 učenika), dok je 100 ispitanika obuhvaćeno ispitivanjem primjenom instrumenta za samovrednovanje demokratske škole.

Članovi projektnog tima su rezultate istraživanja predstavili na sjednici Nastavničkog vijeća i na sastancima Savjeta učenika i Savjeta roditelja.

Shodno rezultatima dobijenim realizovanim istraživanjima i zaključcima Nastavničkog vijeća, Savjeta učenika i Savjeta roditelja Školski razvojni plan usmjeren je na vannastavne aktivnosti učenika i razvijanje partnerskih odnosa sa roditeljima, njihovim aktivnim učešćem u procesu planiranja i realizacije vannasatvnih aktivnosti učenika.

U prilogu možete pogledati Logičku matricu Razvojnog plana škole.

LOGIČKA MATRICA