Rad Savjeta učenika u našoj školi

AKTIVNOSTI SAVJETA UČENIKA U ŠKOLSKOJ 2011/2012. GODINI

Savjet učenika ima 17 članova. Sastanci se održavaju redovno prema unaprijed utvrđenom terminu. Radom Savjeta učenika koordiniraju školski pedagog i školski psiholog. Aktivnosti koje realizuje ovo školsko tijelo definisane su njegovim godišnjim programom rada.

Iz niza realizovanih aktivnosti Savjeta učenikau prethodnoj školskoj godini izdvajamo sljedeće:

 • Učešće u obilježavanju Nedjelje djeteta – izrada panoa o dječijim pravima
 • Imenovanje članova u Vijeće za prevenciju vršnjačkog nasilja
 • Predstavljanje Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti učenika
 • Učešće u humanitarnoj akciji „Srcem za srce Srbije“ – pomoć narodu Kosova
 • Podrška Savjetu roditelja u provođenju incijative „Školske uniforme“
 • Humanitarna akcija „Pomozimo drugu“ – prikupljanje sredstava za pomoć u liječenju
 • Imenovanje člana za rad u Komisiji za izbor učenika generacije
 • Učešće u organizaciji i realizaciji manifestacije „Festival interkulturalizma“
 • Akcija „Jedan cvijet jedno dijete“
 • Učešće u kreiranju školskog časopisa
 • Promovisanje učenika generacije

     Intervju sa učenicom generacije

Brojne projektne aktivnosti obilježile su rad Savjeta učenika i u prethodnim školskim godinama. Neke od njih su:

 • Kampanja “Dječiji pogledi”;
 • Projekat “Probudi se”.

Kampanja „Dječiji pogled“ rezultat je zajedničkog rada Savjeta učenika i Savjeta roditelja uz finansijsku pomoć USRŠBiH i Norveške ambasade.

Aktivnosti: sportsko druženje, ekološke i likovne radionice i okrugli sto.

U realizaciji kampanje pored učenika naše škole učestvovali su i učenici OŠ „Vuk Stefanović Karadžić“ Turjak i OŠ „Mladen Stojanović“ Gornji Podgradci. Aktivnostima je obuhvaćeno 190 učenika (70 učenika – sportsko druženje, po 60 učenika na likovnim i ekološkim radionicama).

Aktivnosti realizovane u okviru kampanje doprinjele su :

 • razvijanju socijalnih , moralnih , emocionalnih i estetskih kompetencija ličnosti učenika
 • razvijanju i jačanju komunikacijskih vještina
 • razvijanju kulture korištenja slobodnog vremena.

     

   

 

U okviru Projekta „Probudi se“ ostvarena je saradnja sa članovima Savjeta učenika OŠ „Vuk Stefanović Karadžić“ Turjak  i OŠ „Vasa Čubrilović“ Gradiška. Saradnja je rezultirala nizom aktivnosti koje su imale za cilj da senzibiliraju javnost i ukažu na potrebe „Udruženja za pomoć licima sa lakom mentalnom retardacijom“. Realizovane su sljedeće aktivnosti :

 • Poziv na broj 1415;
 • Izrada i prodaja suvenira na štandu u gradu koji je bio postavljen kao dio aktivnosti povodom Dana Evrope;
 • Zajednički izlet učenika navedenih škola i članova udruženja.

Potrebno je napomenuti da su u realizaciji svih aktivnosti aktivno učestvovali svi učenici sve tri škole, a ne samo članovi Savjeta. Prodajom suvenira učenici su zaradili 800 KM što je bilo dovoljno da se realizuje zajednički izlet.