“Rad našeg defektologa”

Zbog vćeg broja djece sa posebnim potreba u školi je angažovan defektolog, koji pored nastavnika brizno radi sa učenicima. Sadržaj rada je prilagođen njihovim sposobnostima, a sve radi lakšeg uklapanje sa ostalom djecom kao i boljeg razumjevanja gradiva.