Promjene u Vijeću učenika

Odabran je novi predsjednik našega Vijeća učenika, Ante Pušić iz III.1 razreda. Nakon Mateja Mandića on će preuzeti ovu ulogu .