Projekti Omladinske banke

Kao rezultat uspješne saradnje sa Omladinskom bankom naša škola je ove kalendarske godine uspješno realizovala dva projekta:

1) “Sa jezicima u svijet” – od 15.juna do 31. avgusta 2012.

2) “Uređenje sportskih terena” –

U oviru projekta “Sa jezicima u svijet”, koji su pokrenuli učenici odjeljenja III1(školske 2011/2012. god.),  učionica broj 7 opremljena je za izvođenje nastave stranih jezika. Omladinska banka je donirala ukupno 1654 KM, koje su iskorišćene za opremanje enterijera, a odlukom Školskog odbora škola je donirala sredstva za krečenje, nabavku i postavljanje laminata i neophodnu tehničku opremu.

Projekat “Uređenje sportskih terena” pokrenuli su učenici odjeljenja II1 školske 2011/12. godine u mjesecu maju, a realizovan je u septembru školske 2012/13. godine. Vrijednost projekta je 1750 KM. Projekat obuhvata zamjenu i farbanje ograde i tribina, ugradnju klupa i kanti za otpatke, krčenje i košenje terena, te popravak i farbanje koševa i golova. Pored inicijatora projekta u radovima na uređenju sportskih terena učestvovali su i učenici odjeljenja trogodišnjih zanimanja bravar i varilac. Cilj realizacije ovih aktivnosti jeste privući mlade ljude da svoje slobodno vrijeme provode baveći se sportom.