Projekt “Volontiranje je cool“

U okviru projekta “Volontiranje je cool“ učenici/ce naše škole su, u toku oktobra i novembra  ove godine, realizovali sljedeće aktivnosti:

  • Animiranje učenika/ca od 1.-9.razreda i pomoć u prikupljanju igračaka, slatkiša, knjiga i slikovnica, kao i novca, za akciju“Paketići za sve“, iniciranu od Udruženja altruista“Dobro“.
  • Čišćenje dvorišta i igrališta škole
  • Podrška mlađim učenicima/cama u učenju.

Za naredni period planira se posjeta i druženje sa djecom doma“Bjelave“, skupljanje sekumdarnih sirovina u humanitarne svrhe i druge aktivnosti.

Cilj svih aktivnosti je lični doprinos u radu zajednice.