Projekat “Prevencija nasilnog ponašanja u školama” 2012/13. godine

U okviru projekta PNP-a u koji se naša škola uključila prošle školske godine, za tekuću školsku 2012/2013. godinu planirana je sljedeća aktivnost: imenovanje roditelja-partnera škole, koji će posmatrati i bilježiti sve aktivnosti u školi, za koje procjeni da su od značaja za svakodnevni život i rad obrazovne institucije. Na sastanku Savjeta PNP-a održanom u oktobru 2012. godine jednoglasno je donesena odluka da se kao roditelj-partner imenuje gospodin Ranko Drljača, otac učenika Gorana Drljače, koji pohađa odjeljenje III7. Članovi Nastavničkog vijeća na sjednici održanoj 01.11.2012. godine jednoglasno su usvojili ovaj prijedlog Savjeta PNP-a.