Projekat “Mala dramska škola”

Projekat “Mala dramska škola” realizovan je kroz dramsku sekciju koju je vodila glumica Adisa Zuberović, u periodu od oktobra do decembra 2012. godine. U ovom projektu učestvovalo je devet učenika naše škole, koji su 13.12.2012. godine u muzičkoj sali predstavili svojim vršnjacima kratki dramski komad koji su vrijedno spremali tokom prvog polugodišta. Ovakav vid slobodnih aktivnosti u školi bio je lijepa prilika za druženje i bolje upoznavanje učenika.

Mala dramska škola

Mala dramska škola