PROJEKAT “ISTI, A RAZLIČITI”

Zadatak i cilj svake škole jeste obrazovanje ,odgoj ,zaštita i usmjeravanje učenika ,bez obzira o kojem profilu učenika se radi .U Prvoj osnovnoj školi ,poseban akcenat se stavlja na obrazovanje i odgoj djece sa poteškoćama u razvoju .Iako u našoj školi postoji Dnevni centar za djecu sa poteškoćama u razvoju , postoje učenici koji mogu da prate nastavu po redovnom planu i programu , sa povremenim posjetama Dnevnom centru . Ova populacija je izuzetno osjetljiva , te smo pokrenuli jedan događaj nazvan ”Isti a različiti ” čiji je glavni cilj , pokazati da solidarnost , drugarstvo i prijateljstvo , mogu biti jaki , jer smo svi jedinstveni , različiti a opet isti …..
U sklopu tog projekta su učenici VII D odjeljenja , zajedno sa razrednicom , odlučili napraviti iznenađenje za učenika koji ima poteškoće u razvoju,a nalazi se u njihovom odjeljenju. Slučajnost ili ne ,na 25.maj,  Dan mladosti ,pripremili su zabavu i poklone za učenika , koji je imao veliku želju da bude na zabavi , a nikada nije imao tu priliku .Taj dan , zabava je bila samo za njega ,uz poklone ,tortu ,pjesme  i muziku . Na taj način , pokazano je jedinstvo i ljubav jednih prema drugima , ma kako jedinstveni i različiti mi bili ….