“Program rada škole sa lokalnom zajednicom i NVO za školsku 2012/13.godinu”

Kao nosilac javne funkcije u školi, direktor mora upoznati predstavnike lokalne zajednice sa potrebama savremene škole. Stoga je potrebno uspostaviti komunikaciju sa predstavnicima mjesnih zajednica školskog područja, predstavnicima lokalne vlasti i institucija i nosiocima privrednog razvoja bilo u privatnom ili društvenom sektoru. Materijalna podrška i razumjevanje lokalne zajednice je veoma bitno za stvaranje optimalnih uslova rada savremene škole.

Program rada sa lokalnom zajednicom