“Produženi boravak u OŠ. Branko Ćopić”

 

Produženi boravak predstavlja proširenu vaspitno-obrazovnu djelatnost škole, gdje jedan dio učenika, prije ili poslije redovne nastave, boravi u školi i pod rukovodstvom učitelja i stručnih saradnika sistematski i planski priprema za nastavu i organizovano provodi svoje slobodno vrijeme.
Produženim dnevnim radom škola jača svoju vaspitnu i obrazovnu ulogu, ali se pred nju stavljaju i novi zahtjevi: pažljivo planiranje, programiranje, vođenje i upravljanje, uvođenje novih zanimljivih sadržaja i načina rada, učvršćuje se nova uloga učitelja i stručnih saradnika, vodi briga o redovnoj i pravilnoj ishrani učenika, funkcionalno oprema školski prostor, uređuje dvorište i slično.

Ciljevi programa rada

harmoničan cjelokupni razvoj djeteta;

otkrivanje i maksimalan razvoj individualnih potencijala djeteta kroz različite organizovane i slobodne aktivnosti;

omogućiti pun razvoj djeteta kao socijalnog bića – kroz sveprisutnu socijalnu interakciju sa odraslima i vršnjacima;

osposobljavanje za samostalno učenje;

pripremiti dijete za buduće obrazovanje i cjeloživotno učenje.

Sadržaji programa rada u produženom boravku treba da obuhvate sve aspekte razvoja cjelokupne ličnosti djeteta, od obrazovnih (pisanje domaći zadataka, ponavljanje, uvježbavanje, primjena naučenog, učenje učenja) do vaspitnih, koji do izražaja najviše dolaze u dobroj organizaciji slobodnih aktivnosti (različite likovne, muzičke i dramske radionice, ritmika i ples, čitanje, sportske aktivnosti i takmičenja). S obzirom da će produženi boravak biti organizovan za učenike prvog i drugog razreda, program rada u produženom boravku treba da je u potpunoj korelaciji sa Nastavnim planom i programom za te razrede, a od kreativnosti, inovativnosti nastavnika zavisi kako će te sadražaje realizovati u cilju razvoja zdrave, samostalne, slobodne i sposobne ličnosti djeteta.

Veoma bitna stavka kod organizacije produženog boravka u školi je i pravilna, zdrava ishrana djece. Pripremanje doručka i užine, za one učenike koji budu koristili obrok u školi, vršiće se u školskoj kuhinji, dok će jedan topli obrok škola obezbjediti iz kuhinje koja će biti u mogućnosti da ispoštuje sve normative i principe zdrave ishrane.

U našoj školi produženi boravak bio bi organizovan u dvije heterogene grupe. Jedna grupa u centralnoj školi i jedna grupa u područnom odjeljenju u Gomjenici. U PO Gomjenica ovo bi bio prvi put da organizujemo produženi boravak i oko 20 roditelja učenika drugog razreda i 6 roditelja prvog razreda iskazalo je interesovanje za uključivanje njihove djece u ovaj oblik rada. U centralnoj školi, od ukupnog broja učenika upisanih u prvi razred (75), 19 roditelja iskazalo je potrebu za organizovanjem produženog boravka za njihovu djecu, a tu su još i učenici koji su i prošle godine koristili uslugu produženog boravka (14 učenika). U slučaju većeg broja zainteresovanih u centralnoj školi koristićemo se predloženom listom prioriteta.
Planirano vrijeme rada produženog boravka je od 6.30 do 16.30 u slijedećoj organizaciji dnevnih aktivnosti:

6.30 – 8.00 prijem učenika
8.00 – 11.00 nastava
11.00 – 11.30 užina
11.30. – 12.30 engleski jezik / muzičko – ritmičke i sportske aktivnosti
12.30 – 14.15 samostalni rad učenika i izrada domaćih zadataka
14.15 – 14.45 ručak
14.45 – 16.00 odmor i slobodne aktivnosti
16.00 – 16.30 pospremanje boravka i odlazak djece kući

U našoj školi odjeljenje produženog boravka uspješno radi već treću godinu za redom. Ove školske godine na naše zadovoljstvo, i zadovoljstvo djece i roditelja, sa radom je počelo i jedno odjeljenje u prigradskom naselju Gomjenica. Usluge produženog boravka koristi oko 50 učenika prvog i drugog razreda. Potrebe za organizovanjem rada boravka su mnogo veće, ali nam prostorne mogućnosti to ne dozvoljavaju.

Uspješnoj organizaciji rada u produženom boravku svakako dorpinose i roditelji djece prijedlozima i sugestijama. Na pomoći za opremanje prostorija boravka možemo zahvaliti opštini Prijedor koja nam je finansijski pomogla u ovom projektu.