PREZENTACIJE NA ČASU ENGLESKOG JEZIKA KORIŠĆENJEM RAČUNARSKE OPREME IZ PROJEKTA “DOSITEJ”

Zahvaljujući radu i trudu nastavnika i angažovanosti u Projektu “Dositej” naši nastavnici uočili su mnoge prednosti uvođenjem Projekta “Dositej” u škole i na taj način osavremenjivanjem nastavnog procesa.

Svi učenici imaju mogućnost da aktivno učestvuju u radu, a nastavnici da ispolje svoju kreativnost i podstaknu učenike na rad, disciplinu i usvajanje novih sadržaja.

Nastavnica engleskog jezika, Zorica Ciganović,  aktivno radi na popularizaciji Projekta “Dositej”, te redovno koristi računarsku opremu kako  bi različite nastavne sadržaje prezentovala učenicima na najinteresantniji način (izdvajamo samo nekoliko prezentacija naše nastavnice).

THE PAST SIMPLE TENSE

THE PRESENT PERFECT TENSE

THE PRESENT SIMPLE TENSE

Talking about quantity