Prevencija nasilnog ponašanja

Srijeda, 17.10.2012.

U saradnji sa Centrom lokalne demokratije u našoj školi su tokom prva dva časa održane predstava “Nasilje” autora Zijaha A. Sokolovića u izvedbi mladih glumaca/ica za učenike IX razreda i radionica za učenike VIII razreda s ciljem prevencije nasilja usmjerenog prema spolu. Ovom aktivnošću je bilo obuhvaćeno oko stotinjak učenika.