PREVENCIJA NASILJA U NAŠOJ ŠKOLI

Agresija i nasilje u školi su česte teme aktuelne škole. Postoje sigurna saznanja da je danas u usporedbi sa prijašnjim vremenom povećano agresivno ponašanje i nasilje kod djece školskog uzrasta. Treba istaći da svi ljudi mogu biti agresivni – čak i djeca mogu biti agresivna. Agresivnost je emocionalno stanje koje svi brzo prepoznajemo i odmaah imenujemo, ali koje svako drugačije doživljava.

Primjenjujući i poštivajući Statut, Kućni red škole, Etički kodeks, Pravilnik o mjerama,  načinu i postupku zaštite i bezbjednosti učenika i radnika OŠ „Desanka Maksimović“ Trn nastojimo obezbijediti maksimalnu zaštitu i povećati sigurnost i bezbjednost učenika i radnika u našoj školi.

Zahvaljujući jasno pripremljenim i preciznim zaduženjima, mjerama i  smjernicama u radu  na prevenciji i suzbijanju pojavnih oblika nasilja među djecom i mladima u našoj školi, kao i Programom prevencije nasilja zlostavljanja i zanemarivanja /prava obaveze i odgovornosti zaposlenih u prevenciji nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i programom zaštite od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja/ trudimo se da svakodnevno budemo maksimalno pripremljeni i spremni na eventualne pojave a međuvršnjačkog nasilja, da reagujemo na probleme u njihovom nastanku i pospješimo sardnju institucija u našoj lokalnoj zajednici.

Između ostalog, kako bismo znali jasna zaduženja nastavnika i stručnih saradnika (ko šta u školi treba da uradi) kada je u pitanju međuvršnjačko nasilje, pripremili smo i primjenjujemo Protokol o postupanju u slučajevima međuvršnjačkog nasilja među djecom i mladima OŠ „Desanka Maksimović“ Trn. Protokol je usklađen sa Porodičnim zakonom RS, Zakonom o zaštiti nasilja u porodici, Konvencijom o pravima djeteta, kao i Protokolom o postupanju u slučajevima međuvršnjačkog nasilja među djecom i mladima u obrazovnom sistemu koji su potpisali predstavnici Ministarstva prosvjete i kulture, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, kao i Ministarstva unutrašnjih poslova u Vladi RS povodom Međunarodnog dana djeteta 19. novembra 2008. g.

Protokol se sastoji od definicije i oblika nasilja, odnosa roditelja prema djetetu, zašto djeca vrše nasilje, kako prepoznati nasilje, dijete svjedok nasilja u školi, promovisanje nenasilne komunikacije i međusobne tolerancije, obaveze škole u slučaju nasilja, saradnja sa drugim institucijama iz lokalne zajednice i na kraju kako prijaviti nasilje u školi.

Pomenuti Protokol potpisan je od strane direktora naše škole, predsjednika Savjeta učenika, predsjednika Savjeta roditelja, kao i predsjednika Školskog odbora.

Protokol naše škole primjenjuje se od oktobra mjeseca 2010. godine. Smatramo da ćemo na ovaj način doprinijeti povećanju sigurnosti i bezbjednosti učenika, pomoći učenicima koji su žrtve nasilja, ali svakako i djeci koja vrše nasilje-ispitati uzroke neprihvatljivog ponašanja i pomoći u prevladavanju postojećih problema.

S obzirom da su iskustva pokazala da djeca teško prijavljuju nasilje iz straha od posljedica, u školi smo postavili „KUTIJU POVJERENJA“. Postavljanjem kutije povjerenja na najprometnijem mjestu u školi koje je dostupno svim učenicima omogućili smo anonimno prijavljivanje nasilja, eventualne sukobe učenika, prijetnje, probleme koje imaju u svakodnevnom funcionisanju u školi.

Napominjemo da smo bili uključeni u realizaciju projekta „Prevencija nasilja kroz obrazovni sistem Bosne i Hercegovine“. Ovaj projekat je značajan za buduću sigurnost djece, njihovo ponašanje, nesmetano pohađanje nastave i ukupno odrastanje. Postupali smo po preporukama Republičkog pedagoškog zavoda i ispoštovali plan koji je RPZ imao na radu u ovom projektu kada je u pitanju naša škola.

Rezultati provedenih istraživanja u okviru projekta sastavni su dijelovi Analize rada na kraju prvog polugodišta i Analize rada na kraju školske godine.

/Napomena: Izvještaj o radu na prevenciji nasilja u toku školske godine i prijavljenim slučajevima nasilja stručnoj službi škole nalaze se u istoimenoj brošuri koja je dostupna je u stručnoj službi škole.

Zaključci:

1        Svi zaposleni su obavezni postupati poštivajući i primjenjujući navedene pravilnike, protokole i procedure;

2        Na časovima VROZ-a razmatrati i sprječavati pojave vršnjačkog nasilja;

3        Odgovorno i savjesno obavljati dežurstvo u školi;

4        Učitelji i nastavnici ne trebaju napuštati učionice i kabinete za vrijeme malih odmora;

5        S pažnjom i uvažavanjem primiti i saslušati dječiju sugestiju, primjedbu, prijedlog ili „poziv“ za pomoć;

6        Časove redovne nastave, vannastavne aktivnosti, sekcije, dopunsku i dodatnu nastavu izvoditi krajnje profesionalno i odgovorno uvažavajući potrebe, interese i mogućnosti djece.