“Pravilnik o dodjeljivanju pohvala, priznanja i nagrada učenicima škole”

Na osnovu Zakona o osnovnom obrazovanju (Službeni glasnik RS br.74/2008 od 12.08.2008.
godine), te članova 70, 71, 72 a na prijedlog Savjeta učenika škole Nastavničko vijeće donosi:

P R A V I L N I K

o dodjeljivanju pohvala, priznanja i nagrada učenicima
Osnovne škole “Branko Ćopić” Prijedor

Pravilnik o dodjeljivanju pophvala i nagrada