“Pravilnik o kućnom redu škole”

 

            Na osnovu Pravilnika o kućnom redu (u daljem tekstu Pravilnika), utvrđuje se Kućni red OŠ „Branko Ćopić“ (u daljem tekstu Škola), kako slijedi u navedenom tekstu:

¨      radno vrijeme

¨      Obaveze nastavnika i drugih radnika

¨      Ulazak radnika, učenika i drugih lica u zgradu škole

¨      Boravak radnika, roditelja i učenika u školskim prostorijama

¨      Način korištenja učionica, kabineta i ostalih prostorija u školi

¨      Održavanje reda i discipline

¨      Obaveze dežurnih nastavnika, radnika i učenika

¨      Iznošenje i unošenje materijala i stvari iz škole

¨      Izgled i način odijevanja učenika i nastavnika u školi

¨      Međusobno uvažavanje, ophođenje i odnos učenika i nastavnika

¨      Vaspitno disciplinske mjere

¨      Prelazne i završne odredbe

PRAVILNIK O KUćNOM REDU šKOLE