“Povodom DJEČIJE NEDJELJE pročitan izvjestaj na prijedorskom radiju”

DJEČIJA NEDJELJA

Dječija nedjeljase već tradicionalno obilježava širom Republike Srpske.Cilj manifestacije je promocija prava djeteta, poboljšanje društvene brige za djecu i jačanje svih subjekata zaštite.Ove godine Dječija nedjelja se obilježava od 1. do 7. oktobra pod zajedničkim sloganom „Porodica- gdje život počinje i ljubav ne prestaje“. 

Prema Programu koji je donio Ministar zdravlja i socijalne zaštite, brojnim aktivnostima i manifestacijama na nivou Republike Srpske, lokalne zajednice i u institucijama za djecu, ukazuje se na važnost prepoznavanja potreba djece u različitim periodima njihovog odrastanja pri čemu posebnu ulogu ima porodica kao primarna i prirodna sredina koja pruža sigurnost i stabilnost, ljubav i poštovanje neophodne za pravilan rast i razvoj svakog djeteta.

Ove godine, novi kvalitet u obilježavanju „Dječije nedjelje“ je i centralna manifestacija kojom se dodatno ukazuje na važnost stalne i koordinirane saradnje svih subjekata zaštite, prije svega u dijelu prevencije, ali i stalnog praćenja primjene Konvencije, odnosno uticaja koje zakonodavstvo i definisane politike imaju na djecu, njihova prava i interese.

Konvencija o pravima Djeteta je pravni akt i ona nas obavezuje, ali nas prije svega obavezuje briga za svako dijete. Konvencija o pravima djeteta potpisana je 20. novembra 1989. godine, potpisala ju je 191 država svijeta, obavezujući se da je poštuju. Ovaj dokument sadrži 54 člana i važi za svu djecu, za sve zemlje, u svim okolnostima. Mi ćemo vas ukratko upoznati sa osnovnim odredbama ove Konvencije.

Ti imaš pravo:

 • Da budeš dijete, tj. da imaš status djeteta do 18. godine
 • Da se poštuje ko si, kakav si i odakle si
 • Da živiš, rasteš i da se razvijaš
 • Da imaš svoje ime i svoje roditelje
 • Da budeš sa svojim roditeljima
 • Da živiš u svojoj zemlji
 • Da svoje mišljenje slobodno izraziš
 • Da vjeruješ i imaš svoju vjeru
 • Da se slobodno družiš s drugom djecom
 • Da budeš svoj i da čuvaš svoju čast i ugled
 • Da budeš informisan, da čitaš novine i knjige za djecu
 • Da budeš zaštićen od nasilja
 • Da, i kad nisi kod svoje kuće ili u svom kraju, budeš zaštićen
 • Da te liječe u slučaju bolesti
 • Da imaš standard i život koji odgovara djetetu
 • Da ideš u školu i da se obrazuješ
 • Da imaš svoju kulturu, vjeru i jezik u zemlji u kojoj živiš
 • Da se igraš, odmaraš, imaš slobodno vrijeme i slobodne aktivnosti
 • Da ne radiš ono što je opasno i što te ometa u školovanju i razvoju
 • Da budeš zaštićen od droge
 • Da budeš zaštićen od svih oblika seksualnog iskorišćavanja
 • Da budeš zaštićen od otmice, prodaje i trgovine djecom
 • Da budeš zaštićen od mučenja, ponižavanja i kažnjavanja
 • Da znaš koja su tvoja prava

DJEČJA PRAVA


Mama mi kaže da stišam muziku,                                                                
tata mi kaže da učim matematiku.
Sestra mi ne da mira,
i stalno me nešto dira.
Po cijeli dan slušam u kući:
“Ivana uči! Ivana uči!”
A ja sam još dijete,
i ne znam zašto mi prijete.
Imam i ja svoja prava:
da legnem kad mi se spava,
da pjesme slušam i pišem,
da slobodno dišem.
Kada će veliki shvatiti
da i mi djeca možemo patiti?
Bilo zbog ljubavi tužne,
bilo zbog ocjene ružne.
Svega mi je puna glava,
hoću i ja svoja prava!

DETE – Ljubivoje Ršumović

Dete nije dete
Igračka za strine i tete
Dete je dete
Da ga volite i razumete.

Nećete mi verovati
I veliki pesnik Gete
Nekada je bio beba
I veoma nemirno dete.

Brkati hajduk Veljko
Što je zlotvoru prašio pete
U početku je sisao palac
I bio nemoguće dete.

Junaci kosmosa
Što lete na druge planete
Prvo su sedeli na nošama
A posle su seli u rakete.

Dete nije dete
Igračka za strine i tete
Dete je dete
Da ga volite i razumete.

Često ti je dosta škole i svakodnevnih obaveza? Misliš da ti se roditelji previše miješaju u život? Da su previše strogi ili da od tebe previše traže? Čini ti se da bi ti mnogo lakše bilo da te svi puste na miru, da radiš šta i kako hoćeš? Na ova pitanja potvrdno bi ste odgovorili ne samo ti i tvoji drugari iz odjeljenja, već i mnoga djeca širom svijeta. Međutim, sve ono što tebe muči i što ti smeta bilo bi prava bajka za tvoje vršnjake iz nekog drugog vremena ili na nekim drugim mjestima. Djeca su u prošlosti živjela mnogo teže nego ti, a i danas postoje milioni tvojih vršnjaka čiji su problemi veliki, ponekad nerješivi- oni su gladni, tuku ih, ne idu u školu, prinuđeni su da ratuju ili da rade teške poslove, prodaju ih kao roblje. Zapravo, veliki broj djece u svijetu živi u neljudskim uslovima. Zato je Konvencija potrebnija nego ikad, kao i poštovanje dječijih prava.

Ne znam više zašto ti i čemu.
Nepravda je svuda i u svemu.
Daj mi ruku, ti veliki svijete,
Nekada si i ti bio dijete!

 

Dobrobit djece je ne samo obaveza već i odgovornost odraslih.