Posjeta gradskoj deponiji

Osam učenika naše škole sa nastavnicom hrvatskog Majom Vulić je posjetilo gradsku deponiju smeća. Pogledali smo komposter naše škole i razgovarali sa radnicima. Na deponiji smo planirali o daljnjem djelovanju. Naši učenici sada imaju u planu obojiti kompostere naše škole i tako volontirati.