“Posjeta Domu penzionera Prijedor”

Savjet učenika je pokrenu akciju o prikupljanju sredstava za stara i iznemogla lica koja borave u Domu penzione u Prijedoru. Prikupljena sredstva (uglavnom paketi sa neophodnom prehranom) su uručena našim penzionerima. Upriličena je i mnifestacija od strane mažoret sekcije.