“Opasnosti od Interneta-predavanja MUP-a RS”

U školi je u suradnji sa MUP Prijedor održano dvosatno predavanje o opasnostima koje pruža internet. Učenici su na predavanjima mogli čuti kako da se zaštite od ovog, u većini slučajeva korisnog načina sticanja znanja. Također je naglašeno kako pravilno koristiti internet, u kojoj mjeri i kako reagovati u slučaju da se dese neželjne pojave.