Odjeljenjska zajednica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odjeljenjske zajednice učestvuju zajedno sa pedagoško-psihološkom službom u izradi Godišnjeg plana i programa odjeljenjske zajednice.

Odjeljenjska zajednica javnim glasanjem bira predsjednika, zamjenika predsjednika i blagajnika.

Članovi odjeljenjske zajednice biraju i predstavnika u Savjetu učenika. Savjet učenika preko odjeljenjskih zajednica promoviše prava i obaveze učenika.

Predstavnik odjeljenja na času odjeljenjske zajednice informiše učenike o radu Savjeta učenika.

Odjeljenjska zajednica učestvuje u izboru destinacije za ekskurziju.

 

 

 

 

 

 

 

U odjeljenjskim knjigama, na prvoj strani se nalazi PODSJETNIK ZA RAD ODJELJENJSKOG STARJEŠINE i plan i program rada odjeljenjske zajednice.

 

 

 

PROGRAM  RADA ODJELJENJSKE ZAJEDNICE

 

Sadržaj rada odjeljenjske zajednice


Septembar : -formiranje odjeljenjskog rukovodstva

-pravila ponašanja: odnos nastavnik-učenik (komunikacija)

-Demokratija u odjeljenju (kako se ostvaruje?)

-Radionica: Mislim,osjećam,činim

 

Oktobar: – Obilježavanje dječije nedelje

-Socijalno nasljeđe (kultura različitosti)

-Radionica-vrteška rješavanja problema

-Radionica-saglasnost-polemičnost

-Zakonski propisi i akti

 

Novembar:Radionica: Loš ishod

-Radionica:Kako uspješno učimo

-Radionica:Emocionalni tobogan

-Radionica:Svađa sa prijateljima

 

Decembar:   – 1 Decembar-Dan borbe protiv  AIDS-a

-Radionica: Vršnjačko nasilje

-Radionica: Ravnopravnost polova

-Analiza uspeha na kraju prvog polugodišta

 

Januar: -Školska slava

-Kako smo proveli raspust

 

Februar: -Radionica: Upravljanje raspoloženjem

-Radionica: Zagonetna slagalica

-Radionica: Trgovina ljudima

-Radionica: Šta mi je važno?

 

Mart: -Zaštita životne sredine-Svjetski dan vode

-Mladi i poroci

-Radionica: Konzumiranje alkohola i droge

-Koraci uspješne komunikacije

 

April: -Radionica: Nevidljiv (a)  sam

-Moj budući poziv,lik zdravstvenog radnika

-Radionica: Šta to znači o meni?

 

Maj: -Uređenje radnog prostora

-Analiziranje pojedinačnog i kolektivnog uspjeha

-Dani profesionalne orjentacije

-Radionica: Opasnost interneta

 

Jun: -Analiziranje rada OZ

-Uspjeh učenika, kako smo ostvarili lične i kolektivne ciljeve?