Obrazovni program “Izbor najdemokratičnije škole”

Odlukom Nastavničkog vijeća od 10.10.2012. godine,  SŠ “Đuro Radmanović” uključila se u obrazovni program “Izbor najdemokratičnije škole” pokrenut od strane Obrazovnog centra za demokratiju i ljudska prava “Civitas” i Ureda za odnose s javnošću Ambasade SAD-a u Sarajevu, a sa ciljem unapređenja demokratske klime u školi. Obuka za učenike, nastavnike i roditelje održana je u Sarajevu od 16. do 18.3.2012. godine, a predstavnici naše škole bili su:

1) učenici Nataša Stupar (predsjednik Savjeta učenika) i Dijana Drljača (član SU-a)

2) roditelji Dara Grab i Ljiljana Đurić (članovi Savjeta roditelja)

3) nastavnici Aleksandra Ćurčija i Ilijan Kuzmanović)

Po povratku iz Sarajeva formiran je razvojni tim za objedinjavanje i usvajanje jedinstvenog akcionog plana na osnovu koga će škola djelovati u narednom periodu sa ciljem širenja demokratske klime. Članovi razvojnog timu su:

1. Gordana Vujanović, pomoćnik direktora

2. Svjetlana Oljača, pedagog škole

3. Aleksandra Ćurčija, profesor

4. Ilijan Kuzmanović, profesor

5. Ljiljana Đurić, član Savjeta roditelja

6. Dara Grab, član Savjeta roditelja

7. Nataša Stupar, predsjednik Savjeta učenika

8. Dijana Drljača, član Savjeta učenika

Projekat je i dalje u toku.

 

Prilog:

Motivaciono pismo

Akcioni plan

Indikatori samovrednovanja rada škole

ANALIZA EVALUACIJSKOG UPITNIKA ZA SAMOVREDNOVANJE DEMOKRATSKE SKOLE