OBRAZOVANJE ZA DRUŠTVENU PRAVDU

Krajem avgusta 2012.godine naša škola bila je domaćin seminara “Obrazovanje za društvenu pravdu” u organizaciji Ministarsta prosvjete i kulture RS.
Učesnici su bili predstavnici svih osnovnih škola na nivou opštine.