Obilježavanje Međunarodnog dana ljudskih prava

Širom svijeta 10. decembar se obilježava kao Međunarodni dan ljudskih prava, kako bi se ukazalo na značaj poštovanja prava i dostojanstva svakog pojedinca. U B i H se, takođe, obilježava ovaj značajan datum. Tim povodom u našoj školi na inicijativu članova sekcije CK-a i učenika koji se sa profesoricom Aleksandrom Ćurčija pripremaju za takmičenje iz nastavnog predmeta demokratija i ljudska prava (u okviru projekta “Građanin”) je  prvi čas u ponedjeljak 10. decembra 2012. godine posvećen ljudskim pravima. Predmetni nastavnici su zaduženi da pročitaju učenicima promotivni letak koji su pripremili gore pomenuti učenici, a koji je sadržavao osnovne informacije o ovom datumu i razlozima njegovog obilježavanja. Nakon čitanja letka nastavnici su sa učenicima prodiskutovali, kako bi stekli uvid u informisanost mladih ljudi o poznavanju njihovih prava i poštovanju istih, jer je jedan od zadataka bio i navođenje situacija iz života u kojima su učenicima osnovna ljudska prava bila uskraćena.