Obilježavanje Dječije nedjelje u školskoj 2011/2012. godini

U saradnji sa Opštinskom organizacijom CK-a Novi Grad učenici SŠ “Đuro Radmanović” su obilježili Dječiju nedjelju tokom prve sedmice oktobra, od 03. do 09.  2011. godine. U okviru obilježavanja ovog datuma realizovane su sljedeće aktivnosti:

1) na časovima odjeljenjske zajednice svih razreda predstavnici sekcije Crvenog krsta su održali edukativno predavanje na temu: “Dječija nedjelja- u svijetu i kod nas”

2) na sastanku Savjeta učenika 6.10.2011. godine organizovan  je okrugli sto na temu: “Dječija prava danas” i podiječljen je propagandni materijal OOCK-a, kao i leci prikladne sadržine, koji su izradili članovi sekcije Crvenog krsta.

3) dana 9.10.2011. dvije učenice, Stupar Nataša i Stupar Božana su gostovale u jutarnjem programu radija Novi Grad i u kratkom izlaganjuslušaoce upoznale sa istorijatom dječijih prava i realizovanim aktivnostima u školi u okviru obilježavanja Dječije nedjelje.