“Novinarska sekcija-saradnja sa Radio Prijedor”

Novinarska sekcije naše škole, ne samo da prikuplja materijal za školski list i objavljuje ga, vec prati svaku aktivnost koju provode učenici i nastavnici. Ova sekcija ima dobru saradnju sa ostalim sekcijama i zajedno s njima učestvuje u mnogim akcijama. Svakog petka imamo na raspolaganju sat vremena koji nam je omogućio nas suradnik i partner “Radio Prijedor”. Članovi sekcije vode emisiju i izvještavaju o trenutnim dešavanjima u našoj školi kao i u lokalnoj zajednici a sadržaj je prilagođen njihovo uzrastu.