“Neka odrasli čuju i moj glas” – radionica za djecu na kojoj su sudjelovali i učenici OŠ Ivana Mažuranića iz Posušja

UNICEF i Udruženje “Infohouse” bili su domaćini dvodnevne radionice za 20 učenika iz deset osnovnih škola iz BiH koja je pod nazivom “Neka odrasli čuju i moj glas” održana 30. i 31.8.2012.god. na Ilidži u Sarajevu. Osnovnu školu Ivana Mažuranića iz Posušja su predstavljala dva učenika koja su se u svibnju ove godine na radionici održanoj u Posušju pokazala kao najaktivnija, a to su Lucija Pavković i David Bešlić u pratnji nastavnice hrvatskog jezika Ivane Banožić. Tijekom skupa mladi su naučili kako razviti komunikacijske, debatne i prezentacijske vještine. Stečena znanja i vještine bit će im od koristi na tribinama koje će, kao jedna od aktivnosti mladih pred lokalne izbore, biti organizirane u rujnu i listopadu u 11 gradova širom BiH. Na spomenutim skupovima imat će ulogu mladih moderatora u razgovoru s odraslima – nastavnicima, predstavnicima medija, predstavnicima vlasti i kandidatima za lokalne izbore o tome kakva je uloga mladih u lokalnim zajednicama i što mogu očekivati da će vlast učiniti za njih. Radionica je realizirana u okviru projekta “Jačanje sustava socijalne zaštite i inkluzije djece u BiH”. To je zajednički projekt EU i UNICEF-a, a cilj je da pomogne u izgradnji sustava koji će osigurati učinkovitu politiku socijalne zaštite te socijalnu zaštitu i inkluziju djece i njihovih obitelji.

Učenici i roditelji su se zahvalili Općini Posušje na organiziranom prijevozu učenika, a kako je bilo na radionici možete vidjeti na fotografijama.