NEDJELJA DJETETA OKTOBAR 2012.

Prva sedmica mjeseca oktobra posvećena je realizaciji aktivnosti usmjerenih na promovisanje dječijih prava.

Nedjelja djeteta obilježena je aktivnostima:

  • Kreiranje panoa –dječija prava
  • Literarni radovi učenika
  • Izložba panoa i literarnih radova
  • Savjet učenika prezentacije   „Dječija prava – Pepeljuga” , „Konvencija o dječijim pravima“
  • „Moje pravo…“- poruke odraslima

pjesme