MEĐUENTITESKA SURADNJA ŠKOLA, CAZIN-KOSTAJNICA

CILJEVI I ZADACI PROJEKTA

 

Kroz međuetničku saradnju u školama iz Kostajnice i Cazina ostvarile bi se aktivnosti koje imaju za ciljeve prevazileženje nacionalnih i vjerskih razlika, razvoj tolerancije kao i povezivanje mladih kroz saradnju.

 

SPRECIFIČNI CILJEVI:

  1. Smanjiti međuetničke tenzije:
  2. Porast osjetljivosti na međuljudske odnose-razvoj empatije kod djece;
  3. Poboljšanje kvaliteta komunikacije-razvoj sposobnosti nenasilne komunikacije ;
  4. Dugoročno uticati na svijest mladih sprječavanjem predrasuda;
  5. Razvoj tolerancije kao vida življenja kod mladih;
  6. Razvoj saradnje kao načina ponašanja i uvažavanja;
  7. Upoznavanje običaja i znamenitosti različitih kultura;
  8. Suradnja između različiteih etničkih zajednica na očuvanju i unaprjeđenju razvoja najdragocjenijih ljudskih resursa.