Ljetnja škola demokratije

U organizaciji nevladine organizacije Pons, a u sklopu projekta „Međuetnički dijalog i obrazovanje učenika iz nenasilne komunikacije kao potencijal za razvoj civilnog društva i demokratije“ organizovana je Ljetnja škola demokratije.

Ljetnja škola demokratije održana je  28. juna na Jahorini.

  

 Učestvovalo je 6 škola iz Bosne i hercegovine  (Višegrad, Goražde, Janja, Kalesija, Doboj i Doboj Istok) koje su uključene u projekat „Međuetnički dijalog i obrazovanje učenika iz nenasilne komunikacije kao potencijal za razvoj civilnog društva i demokratije“.

 

 

 

Predavači tokom Ljetne škole bili su stručnjaci iz različitih područja, kao što su demokratija,  ljudska prava,  posredovanje,  promjene školskog sistema. Ovo je  bila prilika za sve učesnike da poboljšaju svoje znanje u odabranim područjima, razmijene iskustava i međusobno se druže a time i jačaju saradnju između škola iz različitih entiteta.

 

 

U sklopu Ljetnje škole demokratije održan je trening na temu Medijacije i  predrasuda.
Na trenigu su obrađene sledeće oblasti iz medijacije:
• šta je medijacija,
• metode i tehnike u procesu medijacije,
• vještine potrebne za medijaciju,
• koraci u medijaciji,
• osnovne uloge medijatora,
• medijacija u školi.