“Kvizolog”- VIDEO prilog

Jedina smo škola iz Prijedora koja je u školskoj 2010/2011. godini učestvovala u dječijem interaktivnom kvizu„Kvizolog“. Učesnici u kvizu biraju se na osnovu rezultata postignutih na regionalnim i republičkom takmičenju. Učenici naše škole osvojili su visoko treće mjesto i time školi obezbjedili 10 novih računara, a sebi vrijedne nagrade.

   

http://www.youtube.com/watch?v=3D9KnizaKG0