Kampanja “Želimo znati”

Učenici naše škole aktivno su učestvovali u kampanji MRESURS-a, pod nazivom “Želimo znati”. Kampanja je podrazumijevala dvije akcije i to:

1) Prava u škole (PUŠ) – postavljanje plakata u sve učionice na kojima su prikazana prava, ali i obaveze učenika.

2) Šuti i trpi (ŠIT) – okupljanje srednjoškolaca u Kozarskoj Dubici s ciljem skretanja pažnje na probleme učenika. Simbolično su učenici zalijepili usta plavim trakama i na taj način dali do znanja javnosti da šutnja mora da prestane.

Akcija PUŠ realizovana je u martu mjesecu, a kampanja ŠIT u aprilu 2012.