“Kamp dječiji osmijeh Benkovac 2012”

Održan “Kamp dječiji osmijeh Benkovac 2012”. Učestvovalo je više od 250 učenika iz ciele Prijedorske regije. 40 učenika je bilo iz naše škole, koji su radili u desetak radionica tokom cijele sedmice gdje je kasnije i prezentovan njihov rad.