Кратак извјештај о активностима

Кратак извјештај о активностима

 

  1. Према већ утврђеном плану активности ученице Ана Остојић и Николина Мочевић презентовале су савјету ученика пројекат „Демократске школе“ и први приједлог ученика завршних разлога јесте израда анкете на тему изостанака и мјера за побољшање.
  2. На Савјету родитеља Дијана Марковић припремила презентацију о пројекту „ Демократске школе“ , а родитељи Гатарић Драган и Невенка Јоксимовић пренијели своје утиске са семинара и позвали родитеље на активно учешће у унапређењу рада школе.
  1. На наставничком вијећу 31.3.2012, директорица Млађенка Пандуревић упознала је чланове колектива са пројектом и важности истог за квалитетан рад школе. Професори Днијела Мрда и Дијана Марковић презентовале основне смјернице за даљи рад и упознале колектив са индикаторима које је потребно вредновати.
  2. Именован је развојни тим у следећем саставу
  • Mлађенка Пандуревић, директор
  • Данијела Мрда, проф.,
  • Дијана Марковић, проф,
  • Радмила циглер, педагод,
  • Рената Тошић, психолог,
  • Редакција веб странице школе: Драган Влачић, дипл.инж.инф , Александар Јовичић, дипл.инж.ел. и  Јадранка Регоје, проф.

Директорица Млађенка Пандуревић је истакла да је сваки члан колектива дио пројекта и да својим учешћем и активностима доприноси остварењу демократизације школе по захтијеваним и прописаним стандардима, те позвала све да се укључе у складу са својим пословним задацима.

 

За више информација посјетите званични сајт школе