IZVJEŠTAJ O SAMOVREDNOVANJU STANJA DEMOKRATIČNOSTI ŠKOLE

 

Samovrednovanje je izvršeno u vremenu od 22.11.2012.g do 27.11.2012.g., metodom upitnika na uzorku od 250 ispitanika,u dvije interesne grupe. Prva interesna grupa su učenici od trećeg do devetog razreda (100 ispitanika), a druga interesna grupa su roditelji i uposlenici škole ( 100 roditelja i 50 uposlenika). Izbor ispitanika je izvršen metodom slučajnog uzorka.

Obrazac upitnika je isti kao i u startnoj fazi projekta, za svaku interesnu grupu. Metodologija obrade podataka je identična prethodnoj. Tim za realizaciju projektnih aktivnosti je nakon urađene analize zaključio:

a)      Evidentan je napredak u svim oblastima posmatranja, a posebno u oblastima „Praćenje, vrednovanje i izvještavanje“ i „Saradnja sa roditeljima i lokalnom zajednicom.“

b)      Zadovoljni smo napretkom u testiranom periodu.

c)      Nismo zadovoljni nivoom dosegnute demokratičnosti škole u cjelini

d)      Nastavićemo realizaciju započetih projekata.

e)      Razvijaćemo nove projekte koji podižu stepen demokratičnosti škole.

f)       Pratićemo i uključiti se u sve druge projekte inicirane od NVO i drugih subjekata s ciljem poboljšanja demokratske kulture u školi i zajednici.

 

Prilog ovog dokumenta su evaluacija učenici i evaluacija roditelj:

IZVJEŠTAJ-UČENICI

IZVJEŠTAJ-RODITELJI 

 

 

Tim za realizaciju projekta:

Babić Amra, direktorica škole

Mediha Hajdarević –  Baručija, pedagog škole

Muharem Zečić, nastavnik

Semir Kohnić, predsjednik Vijeća roditelja

Šišman Mubera, član Vijeća roditelja

Bojić Ajla, učenik

Medina Bojić, učenik