Izbor učenika generacije

maj 2012. godine          Vijeće učenika zajedno sa Komisijom za bodovanje i izbor učenika generacije pregledala je i bodovala prispjelu dokumentaciju kandidata-učenika za   izbor učenika generacije.

Za ovu titulu prijavilo se 6 kandidata. Na osnovu prilozene dokumentacije kao i glasanja članova Nastavničkog vijeća ubjedljivo sa najvećim brojem bodova, učenikom generacije proglašena je učenica IV1 razreda.

Dodjela nagrade i svečano proglašenje obavljeno je na maturskoj večeri.